JEUGDENSEMBLE UBACH OVER WORMS
 
De opleidingscommissie van onze vereniging heeft tot taak de organisatie en coördinatie van de jeugdleden tot formatie jeugdfanfare en ensembles met primair doel het voorbereiden op het musiceren in het fanfareorkest en het bieden van mogelijkheden tot het samen musiceren en het verzorgen van optredens. Zij onderhoudt het contact met de docenten, leerlingen en ouders. Zorgt voor regelmatige werving van leerlingen en regelt de begeleiding van deelnemers aan jeugd– en solistenconcoursen.
Tegenwoordig is het animo van de jeugd om lid te worden van een vereniging beduidend minder dan in het verleden. Een van de oorzaken zijn de vele mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. Als men dan ook nog lange tijd (vaak individueel) een muziekopleiding moet volgen voordat men wordt opgenomen in het fanfarekorps c.q. drumband, is het makkelijk voorspelbaar dat leerlingen na verloop van tijd besluiten om hun muziekopleiding af te breken en te kiezen voor andere hobby’s waar men wel na korte tijd kan meespelen.
Aangezien dit niet alleen een probleem is bij onze vereniging, maar bij alle muziekverenigingen, hebben eind 2007 een drietal verenigingen van de voormalige Gemeente Ubach over Worms besloten om hun krachten te bundelen en plannen uit te werken voor een gezamenlijk Jeugdensemble op te richten, “Jeugdensemble Ubach over Worms”.
Het jeugdensemble staat onder leiding van Miriam Rovers en bestaat momenteel uit 20 kinderen van de drie verenigingen. Dit zijn de verenigingen Fanfare Eendracht Waubach, Fanfare St.Elisabeth Groenstraat en Fanfare Abdissenbosch.
Het jeugdensemble repeteert momenteel iedere donderdagavond in het Gemeenschapshuis ’t Ströatje. Het orkest bestaat uit sopraan saxofoons, alt saxofoons, bugels, trompetten, een hoorn en slagwerk.

Het zijn allemaal kinderen, die nog niet in de grote fanfare meespelen op enkele uitzonderingen na. Dit is omdat sommige kinderen nog maar pas in het grote korps meespelen en sommige instrumenten niet door de jeugd gespeeld kunnen worden zoals bijvoorbeeld de bas, trombone en tuba. De toekomst van het jeugdensemble is dat als er bij één van de verenigingen een concert wordt georganiseerd, de kinderen dit concert mogelijk zullen openen.
Primair is het de intentie om door de gemeenschappelijke repetities en concerten te voorkomen dat leerlingen afhaken.
Daarnaast kunnen de kosten per vereniging gereduceerd worden.