Historie van de Fanfare: 

Voor 1975 moest het hoofd der school Pierre van de Hoff, van de toenmalige basisschool Bernadette, bij alle feestelijke gelegenheden in Abdissenbosch een beroep doen op de muziekverenigingen uit Waubach. Zelf was hij echter lid van het zangkoor in Abdissenbosch. Na de repetitie van het zangkoor op vrijdag 28 februari 1975 kwamen de heren: Piet Hendrix, Jan Regterschot, Pierre Engelen en Pierre van de Hoff bij elkaar in het huis van Jan Regterschot en werd het besluit genomen om een eigen muziekvereniging te starten. De fanfare (die toen nog geen naam had) was geboren. Veel leden van het zangkoor werden lid van deze nieuwe vereniging. Enkelen bespeelde al een instrument, zoals Leo Offermans en Paul Motoh. Anderen namen les, zoals Jos Arts.

Het eerste optreden was met de kermis bij café van Veen op de Reeweg en bracht fl. 100,66 in het laatje. Het tweede optreden was op de toenmalige basisschool Bernadette. De meeste inkomsten werden in de begin jaren verkregen door het organiseren van kart wedstrijden in Abdissenbosch, die later overigens onmogelijk werden door de vele verkeersdrempels. De mensen in de wijk droegen de nieuwe vereniging een warm hart toe, zodat het eerste jaar werd afgesloten met fl. 2.955,47 in de kas. Toch was er al voor ruim fl. 4.500,-- uitgegeven aan muziek en instrumenten!

Gestart als blaasorkest werd de vereniging na het eerste jaar een korte tijd een harmonie, maar ging uiteindelijk verder als een fanfare. Op voorstel van ons erelid Walter L'Ortye werd de naam: Fanfare Abdissenbosch. Dit omdat men de naam van de wijk, na de gemeentelijke herindeling, in de herinnering wilden houden.

Onze eerste dirigent was Pierre van de Hoff, later overgenomen door Martijn Frijns, maar in 1978 kwam Bert Scheyen, die de fanfare 15 jaar lang muzikaal geleid en geïnspireerd heeft. Het groeien van de vereniging naar een echte fanfare kende, zeker in het begin, veel ups en downs en het kan rustig gesteld worden, dat de dirigent een zeer grote bijdrage leverde, niet alleen muzikaal, maar ook sociaal. In hetzelfde jaar 1978 werd ook de basis gelegd van het Damescomité en de Vrienden van de Fanfare, die nog steeds een grote steun zijn voor onze vereniging. Bij ons eerste lustrum kreeg de Fanfare het huidige vaandel aangeboden door het Damescomité. Als bijzonderheid moet genoemd worden, dat de dames dit vaandel ook zelf hebben gemaakt!

Vanaf de oprichting hebben altijd de diverse gebeurtenissen in Abdissenbosch een centrale rol gespeeld bij de fanfare. Zo waren we, vaak samen met het toenmalige Fluit en Tamboercorps Juliana , elk jaar aanwezig bij de eerste H. communie, de Meikoningin, de boerenhoffeesten, St. Maartenoptocht, de carnaval, bij jubilea e.d.. Ook kan de protestmars in 1996 naar het Gemeentehuis tegen de sluiting van "De Residentie" genoemd worden, waar de fanfare de muzikale bijdrage leverde.

Vanzelfsprekend werd er hard gewerkt aan het verbeteren van het muzikale niveau: In 1983 ons eerste bondsconcours onder leiding van Bert Scheyen en aansluitend de Landskampioenschappen; beide met een 1e prijs. In 1987 speelden we opnieuw op beide concoursen en ook nu weer met promotie naar een hogere afdeling. In 1993 werd onze dirigent ziek en later gaf hij aan te willen stoppen. Samen met Hub Pelzer heeft hij ons toch nog uitgeholpen tot we in 1996 Ronald Slijpen als nieuwe dirigent kregen. In 1998 gingen we opnieuw op bondsconcours en als Limburgs kampioen promoveerden we naar de 1e afdeling. Ronald Slijpen werd in 1999 opgevolgd door Vico van der Ven. In 2001 stond onze vereniging tijdelijk onder leiding van Tjeu Cremers alvorens Leon Wolfs onze nieuwe dirigent werd. We gingen direct in 2002 weer op concours en werden een paar maanden later landskampioen met promotie. In 2007 werd Jos Kuipers onze nieuwe dirigent en richt de fanfare zich weer op het muziek maken in en voor de wijk. In 2021 moest Jos Kuipers ons helaas verlaten, maar we vonden in Hub Nickel uit Eygelshoven een uitstekende opvolger. Hij was tevens al dirigent bij de fanfare St. Elizabeth Groenstraat. Op dit moment hebben we verschillende leden, die lid zijn van beide verenigingen.

Er zijn inmiddels al vijftien Kerstgala's geweest, die zonder uitzondering als zeer geslaagd genoemd mogen worden. Na een enigszins aarzelende start zijn de avonden de laatste jaren nagenoeg uitverkocht en is het publiek na afloop enthousiast. Maar er zijn natuurlijk veel meer activiteiten geweest. We noemen hier slechts een paar: Ons optreden met de "Tumbling Dice" (2001); concert "Noon of the Proms" met de "Ritmic Group" (2010) en de diverse Carnavalsconcerten.

Om een hechtere band te krijgen tussen de leden zijn er ook regelmatig activiteiten, waarbij de muziek geen (belangrijke) rol speelt: Een griezeltocht (1996); Een weekend in "'t Zinkviooltje" (1997); Concertreis naar Willingen (2001); Concertreis naar Bittburg (2005); "School"reisje naar Kalkar (2008); Concertreis naar Leiwen (2010) en een Concertreis naar Volendam (2013). Deze extra activiteiten kunnen misschien juist dat extra zetje zijn om nieuwe leden over de drempel heen te helpen om onze fanfare te komen versterken.